CỬA HÀNG CHỐNG THẤM THỐNG NHẤT BẮC GIANG
ĐỊA CHỈ: 788 LÊ LỢI, TP BẮC GIANG