Quy trình thi công sơn nền epoxy

Quy trình thi công sơn nền epoxyQuy trình thi công sơn nền epoxy

1. Chuẩn bị bề mặt trước khi thi công sơn epoxy bao gồm các công việc:Tạo nhám bề mặt bằng máy phun bi, xử lý vết nứt, dặm vá các vị trí khiếm khuyết, mài phẳng các vị trí nhấp nhô có độ cao vượt quá yêu cầu(nếu có).

2. Tẩy rửa các vết dầu mỡ, tạp chất hữu cơ (nếu có).

3. Kiểm tra độ ẩm bề mặt nền sàn (độ ẩm yêu cầu ≤ 4%).

4. Vệ sinh tổng thể bề mặt nền sàn lần cuối bằng máy hút bụi công nghiệp công suất lớn.

5. Lăn một lớp sơn lót gốc epoxy với định mức 0.10÷0.15 kg/m2 tùy theo điều kiện bề mặt.

6. Kiểm tra bề mặt lớp lót sau 12 giờ kể từ lúc thi công.

7. Lăn lót bổ sung tại các vị trí bề mặt còn khiếm khuyết (nếu có, do bề mặt hấp thụ mạnh).

8. Sau 24 ÷ 48 giờ kể từ khi thi công lớp lót, tiến hành thi công lớp sơn epoxy tự san phẳng với định  mức và độ dày bình quân tùy theo yêu cầu của khách hàng

9. Vật liệu tự bảo dưỡng hoàn toàn sau 7 ngày.